drapeau Qatar Achat et vente BB/Qatar Qatar

BB/Qatar Qatar
Bureau achète au guichet Bureau Vend au guichet
1 € = 5,6497 QAR 1 € = 3,6900 QAR
1 QAR = 0,1770 € 1 QAR = 0,2710 €

J'achète

Je convertis à partir d'euros

EUR

Je convertis à partir de BB/Qatars

QAR

Nous vendons
  Au guichet
1 EUR 3,6900 QAR
1 QAR 0,2710 EUR

Je vends

QAR

Nous achetons
1 QAR 0,1770 EUR