drapeau Roumanie Achat et vente Leu Roumanie

Leu Roumanie
Bureau achète au guichet Bureau Vend au guichet
1 € = 5,9172 RON 1 € = 4,2735 RON
1 RON = 0,1690 € 1 RON = 0,2340 €

J'achète

Je convertis à partir d'euros

EUR

Je convertis à partir de Leus

RON

Nous vendons
  Au guichet
1 EUR 4,2735 RON
1 RON 0,2340 EUR

Je vends

RON

Nous achetons
1 RON 0,1690 EUR